Loading ....
Przedszkole specjalne nr 393 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 393 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel: (22) 646 50 16
fax: (22) 845 05 77
e-mail: p393@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor

Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

  1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
  2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem

W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współpracuje z radą pedagogiczną i  radą rodziców;

  1. Zapewniając bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,
  2. W przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola
Pokaż informacje o artykule