Loading ....
Przedszkole specjalne nr 393 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 393 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel: (22) 646 50 16
fax: (22) 845 05 77
e-mail: p393@edu.um.warszawa.pl

Organami przedszkola są:

  1. Dyrektor przedszkola,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców, których zasady pracy i współdziałania określają oddzielne regulaminy

Organy przedszkola (dyrektor placówki, rada pedagogiczna i rada rodziców) ściśle współpracują ze sobą przez co zapewniają

  1. właściwe wypełnianie własnych kompetencji,
  2. bieżącą wymianę informacji,
  3. systematyczną, stabilną, wysokiej jakości pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą realizowaną w placówce.
Pokaż informacje o artykule