Loading ....
Przedszkole specjalne nr 393 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 393 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel: (22) 646 50 16
fax: (22) 845 05 77
e-mail: p393@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola.
Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem - przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

Pokaż informacje o artykule