Loading ....
Przedszkole specjalne nr 393 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 393 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel: (22) 646 50 16
fax: (22) 845 05 77
e-mail: p393@edu.um.warszawa.pl

Przedszkole Nr 393  jest Przedszkolem Specjalnym dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

Siedziba przedszkola mieści się w Warszawie przy ul. Puławskiej 97.
Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole działa na podstawie:

  1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 roku z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  2. Aktu założycielskiego,
  3. Statutu.


Przedszkole zostało utworzone w 1985 roku.
Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu to:

Przedszkole Specjalne Nr 393
02 - 595 Warszawa
ul. Puławska 97
tel./fax: 022 8450577

Pokaż informacje o artykule