Loading ....
Przedszkole specjalne nr 393 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 393 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel: (22) 646 50 16
fax: (22) 845 05 77
e-mail: p393@edu.um.warszawa.pl
  • telefonicznie/faksem na numer 022 8450577
  • listownie, ul.Puławska 97 ; 02-595 Warszawa
  • internet – przedszkole393@poczta.internetdsl.pl
  • osobiście, w godzinach pracy przedszkola
  • dodatkowo sprawy wychowawczo-opiekuńcze osobiście z nauczycielami w grupach.
Pokaż informacje o artykule